Pomůžeme Vám najít práci

Projekt „Pomůžeme Vám najít práci“

registrační číslo:                                 CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009140

doba realizace projektu:                      1. 10. 2018 až 30. 9. 2020

 

Popis projektu

Projekt je plánován na 24 měsíců pro minimálně 35 uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR převážně v Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem. Projekt bude realizován postupně pro účastníky ve 12 skupinách po cca 4 účastnících.

Projekt zahrnuje povinné aktivity pro všechny účastníky (Aktivizační program, Job Club, Poradenské činnosti) a aktivity výběrové dle sestaveného plánu aktivit (Rekvalifikace).

 

Cíle projektu

Cílem projektu je vstup 48 osob spadající do cílové skupiny projektu:

a) motivovat;

b) proškolit;

c) poskytnout poradenství;

d) dle individuálních potřeb nabídnout možnost doplnění či obnovení znalostí a dovedností formou rekvalifikací pro 16 účastníků;

e) zprostředkovat vhodné zaměstnání minimálně pro 25 účastníků;

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které jsou k datu vstupu do projektu vedené ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 1 rok nebo 12 měsíců za poslední 2 roky.

Region

Zlínský kraj

Průběh

Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali – získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady dobré praxe atd. Aktivizační program a Job club přinesou cílové skupině sociální povzbuzení a silnou motivaci, účastníci projektu získají kompetence v oblasti pracovně právních vztahů a budou pro zaměstnavatele rovnocenným partnerem v oblasti znalostí svých práv a povinností v návaznosti na zákoník práce a další právní normy. Dále budou připraveni na všechny aktivity při vyhledávání zaměstnání. Rekvalifikace budou v rámci projektu cíleně směrovány do určitých oblastí, kde je se zaměstnavateli předchozí dohoda na možném pracovním uplatnění účastníků projektu.

Realizátor projektu

NEAT jazyková agentura, s.r.o.

IČ: 291 85 700

K. Světlé 3366, 767 01  Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Jitka Štěrbáková

sterbakova@neat.cz

+420 774 770 364

http://www.neat.cz

 

Aktivity projektu

1. Aktivizační program – 1. skupina

 • termín: 5. 10. 2018 – 15. 10. 2018
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

2. Job club – 1. skupina

 • termín: 17. 10. 2018 – 22. 10. 2018
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

3. Aktivizační program – 2. skupina

 • termín: 19. 11. 2018 – 30. 11. 2018
 • vstoupilo: 8 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 7 účastníků

4. Job club – 2. skupina

 • termín: 3. 12. 2018 – 10. 12. 2018
 • vstoupilo: 7 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 7 účastníků

5. Aktivizační program – 3. skupina

 • termín: 23. 1. 2019 – 28. 1. 2019
 • vstoupilo: 8 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 8 účastníků

6. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 2. 2019
 • vstoupilo: 1 účastník

7. Job club – 3. skupina

 • termín: 8. 2. 2019 – 11. 2. 2019
 • vstoupilo: 8 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 8 účastníků

8. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 3. 2019
 • vstoupilo: 3 účastníci

9. Aktivizační program

 • termín: 11. 3. 2019 – 25. 3. 2019
 • vstoupilo: 2 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 2 účastníci

10. Job club

 • termín: 29. 3. 2019 – 5. 4. 2019
 • vstoupilo: 2 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 2 účastníci

11. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 4. 2019
 • vstoupilo: 3 účastníci

12. Aktivizační program

 • termín: 15. 4. 2019 – 29. 4. 2019
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

13. Job club

 • termín: 3. 5. 2019 – 10. 5. 2019
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

14. Nástup do zaměstnání

 • termín: 3. 6. 2019
 • vstoupilo: 1 účastník

15. Aktivizační program

 • termín: 3. 6. 2019 – 14. 6. 2019
 • vstoupilo: 5 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 5 účastníků

16. Job club

 • termín: 17. 6. 2019 – 21. 6. 2019
 • vstoupilo: 5 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 5 účastníků

17. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 7. 2019
 • vstoupilo: 3 účastníci

18. Aktivizační program

 • termín: 9. 9. 2019 – 23. 9. 2019
 • vstoupilo: 5 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 5 účastníků

19. Job club

 • termín: 27. 9. 2019 – 4. 10. 2019
 • vstoupilo: 5 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 4 účastníci

20. Aktivizační program

 • termín: 14. 10. 2019 – 25. 10. 2019
 • vstoupilo: 3 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 3 účastníci

21. Job club

 • termín: 1. 11. 2019 – 8. 11. 2019
 • vstoupilo: 3 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 3 účastníci

22. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 11. 2019
 • vstoupilo: 1 účastník

23. Aktivizační program

 • termín: 28. 11. 2019 – 9. 12. 2019
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

24. Job club

 • termín: 13. 12. 2019 – 20. 12. 2019
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

25. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 1. 2020
 • vstoupilo: 1 účastník

26. Nástup do zaměstnání

 • termín: 8. 1. 2020
 • vstoupilo: 1 účastník

27. Nástup do zaměstnání

 • termín: 3. 2. 2020
 • vstoupilo: 1 účastník

28. Aktivizační program

 • termín: 10. 2. 2020 – 21. 2. 2020
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

29. Job club

 • termín: 24. 2. 2020 – 9. 3. 2020
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

30. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 4. 2020
 • vstoupilo: 3 účastníci

31. Aktivizační program

 • termín: 15. 6. 2020 – 26. 6. 2020
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

32. Job club

 • termín: 29. 6. 2020 – 10. 7. 2020
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník