Pomůžeme Vám najít práci

Projekt „Pomůžeme Vám najít práci“

registrační číslo:                                 CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009140

doba realizace projektu:                      1. 10. 2018 až 30. 9. 2020

 

Popis projektu

Projekt je plánován na 24 měsíců pro minimálně 35 uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR převážně v Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem. Projekt bude realizován postupně pro účastníky ve 12 skupinách po cca 4 účastnících.

Projekt zahrnuje povinné aktivity pro všechny účastníky (Aktivizační program, Job Club, Poradenské činnosti) a aktivity výběrové dle sestaveného plánu aktivit (Rekvalifikace).

 

Cíle projektu

Cílem projektu je vstup 48 osob spadající do cílové skupiny projektu:

a) motivovat;

b) proškolit;

c) poskytnout poradenství;

d) dle individuálních potřeb nabídnout možnost doplnění či obnovení znalostí a dovedností formou rekvalifikací pro 16 účastníků;

e) zprostředkovat vhodné zaměstnání minimálně pro 25 účastníků;

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které jsou k datu vstupu do projektu vedené ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 1 rok nebo 12 měsíců za poslední 2 roky.

Region

Zlínský kraj

Průběh

Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali – získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady dobré praxe atd. Aktivizační program a Job club přinesou cílové skupině sociální povzbuzení a silnou motivaci, účastníci projektu získají kompetence v oblasti pracovně právních vztahů a budou pro zaměstnavatele rovnocenným partnerem v oblasti znalostí svých práv a povinností v návaznosti na zákoník práce a další právní normy. Dále budou připraveni na všechny aktivity při vyhledávání zaměstnání. Rekvalifikace budou v rámci projektu cíleně směrovány do určitých oblastí, kde je se zaměstnavateli předchozí dohoda na možném pracovním uplatnění účastníků projektu.

Realizátor projektu

NEAT jazyková agentura, s.r.o.

IČ: 291 85 700

K. Světlé 3366, 767 01  Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Jitka Štěrbáková

sterbakova@neat.cz

+420 774 770 364

http://www.neat.cz