Do práce po padesátce

 

Projekt „Do práce po padesátce“

Go to work after fifty

registrační číslo:                                 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002359

doba realizace projektu:                      1. 10. 2016 až 30. 9. 2018

 

Popis projektu

Projekt je plánován na 24 měsíců pro 60 uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP v Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem. Projekt bude realizován postupně pro účastníky ve12 skupinách po cca 5 účastnících.

Projekt zahrnuje povinné aktivity pro všechny účastníky (Aktivizační program, Poradenské činnosti) a aktivity výběrové dle sestaveného plánu aktivit (Rekvalifikace).

 

Cíle projektu

Cílem projektu je 60 osob spadající do cílové skupiny projektu:

a) motivovat;

b) proškolit;

c) poskytnout poradenství;

d) dle individuálních potřeb nabídnout možnost doplnění či obnovení znalostí a dovedností formou rekvalifikací pro 24 účastníků;

e) zprostředkovat vhodné zaměstnání minimálně pro 23 účastníků;

 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou osoby ve věku 50 a více let, které jsou vedené ÚP ČR v okrese Kroměříž v evidenci uchazečů o zaměstnání a u kterých věk ředstavuje překážku v uplatnění na trhu práce.

 

Region

Zlínský kraj

 

Průběh

Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali – získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady dobré praxe atd. Aktivizační program přinese cílové skupině sociální povzbuzení a silnou motivaci, účastníci projektu získají kompetence v oblasti pracovně právních vztahů a budou pro zaměstnavatele rovnocenným partnerem v oblasti znalostí svých práv a povinností v návaznosti na zákoník práce a další právní normy. Dále budou připraveni na všechny aktivity při vyhledávání zaměstnání. Rekvalifikace budou v rámci projektu cíleně směrovány do určitých oblastí, kde je se zaměstnavateli předchozí dohoda na možném pracovním uplatnění účastníků projektu.

Realizátor projektu

NEAT jazyková agentura, s.r.o.

IČ: 291 85 700

K. Světlé 3366, 767 01  Kroměříž

 

Kontaktní osoba

Mgr. Jitka Štěrbáková

sterbakova@neat.cz

+420 774 770 364

http://www.neat.cz

 

Aktivity projektu

1. Aktivizační program – 1. skupina

 • termín: 7. 10. 2016 – 24. 10.      2016
 • vstoupilo: 4 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 4 účastníci

2. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 11. 2016
 • vstoupilo: 3 účastníci

3. Aktivizační program – 2. skupina

 • termín: 31. 10. 2016 – 21. 11. 2016
 • vstoupilo: 5 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 5      účastníků

4. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 1. 2017
 • vstoupilo: 1 účastník

5. Aktivizační program – 3. skupina

 • termín: 9. 1. 2017 – 30. 1. 2017
 • vstoupilo: 8 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 8 účastníků

6. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 2. 2017
 • vstoupilo: 3 účastníci
 • termín: 1. 3. 2017
 • vstoupilo: 1 účastník

7. Aktivizační program – 4. skupina

 • termín: 24. 2. 2017 – 13. 3. 2017
 • vstoupilo: 9 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 8 účastníků

8. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 3. 2017
 • vstoupilo: 1 účastník

9. Aktivizační program – 5. skupina

 • termín: 10. 4. 2017 – 28. 4. 2017
 • vstoupilo: 4 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 3 účastníci

10. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 4. 2017
 • vstoupilo: 1 účastník

11. Aktivizační program – 6. skupina

 • termín: 26. 5. 2017 – 12. 6. 2017
 • vstoupilo: 2 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 2 účastníci

12. Nástup do zaměstnání

 • termín: 7. 9. 2017
 • vstoupilo: 1 účastník

13. Aktivizační program – 7. skupina

 • termín: 25. 9. 2017 – 16. 10. 2017
 • vstoupilo: 4 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 4 účastníci

14. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 1. 2018
 • vstoupilo: 1 účastník

15. Aktivizační program – 8. skupina

 • termín: 3. 11. 2017 – 27. 11. 2017
 • vstoupilo: 5 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 5 účastníků

16. Nástup do zaměstnání

 • termín: 23. 4. 2018
 • vstoupilo: 1 účastník

17. Aktivizační program – 9. skupina

 • termín: 29. 1 2018 – 19. 2. 2018
 • vstoupilo: 5 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 5 účastníků

18. Aktivizační program – 10. skupina

 • termín: 26. 2. 2018 – 19. 3. 2018
 • vstoupilo: 2 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 2 účastníci

19. Aktivizační program – 11. skupina

 • termín: 9. 4. 2018 – 30. 4. 2018
 • vstoupilo: 2 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 2 účastníci

20. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 4. 2018
 • vstoupilo: 1 účastník

21. Nástup do zaměstnání

 • termín: 16. 4. 2018
 • vstoupilo: 1 účastník

22. Aktivizační program – 12. skupina

 • termín: 27. 4. 2018 – 25. 5. 2018
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

23. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 5. 2018
 • vstoupilo: 2 účastníci

24. Aktivizační program – 13. skupina

 • termín: 21. 5. 2018 – 8. 6. 2018
 • vstoupilo: 4 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 4 účastníci

25. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 6. 2018
 • vstoupilo: 2 účastníci

26. Aktivizační program – 14. skupina

 • termín: 22. 6. 2018 – 9. 7. 2018
 • vstoupilo: 1 účastník
 • úspěšně ukončilo: 1 účastník

Do projektu vstoupilo a bagatelní podporu splnilo 54 účastníků.

Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 21 účastníků.

Zaměstnání s dotací získalo 24 účastníků.

Zaměstnání bez dotace získalo 9 účastníků.